Home Tags Hinomaru Zumo

Tag: Hinomaru Zumo

Hinomaru Zumo 1

Popular Sumo Club manga, Hinomaru Zumō, gets an anime

Popular sport sumo manga Hinomaru Zumo is getting an anime adaptation